Rodzaj rzeczownika, część 1 – odcinek 4

O rodzaju rzeczownika w języku niemieckim można powiedzieć dużo. Mimo, że większość rzeczowników trzeba się uczyć na pamięć razem z jego rodzajnikiem, jest parę reguł, które tu przytaczam razem z przykladami i wyjątkami. Druga część tego tematu w następnym odcinku.

 

Rodzaj rzeczownika, część1. transkrypcja odcinka nr4

Cześć! Mam na imię Monika. Temat dzisiejszego odcinka wybrałam z trzech powodów. Pierwszym jest fakt, że wielu uczących się, niezależnie od stopnia zaawansowania, ma problemy z rodzajem rzeczownika. Szczególnie dla Polaków jest niełatwe zapamiętanie, czy dany rzeczownik ma rodzaj męski, żeński czy nijaki. Przenosimy nasze zakodowanie z polskiego na język niemiecki i trudno się odzwyczaić, że „koń”, w polskim rodzaj męski, w niemieckim ma rodzaj nijaki: das Pferd“. Jak to? Albo „książka” rodzaj żeński, ma w niemieckim rodzaj nijaki: „das Buch“. Weźmy nawet takie sztućce: „łyżka” – rodzaj żeński, der Löffel“ – męski, „widelec“ – męski, „die Gabel“- żeński, „nóż” – męski, das Messer“ – nijaki. Wszystko na odwrót, czyli czysta złośliwość! Po drugie: dobra znajomość rodzaju jest warunkiem poprawnej deklinacji rzeczownika występującego samodzielnie lub razem z przymiotnikiem.

W końcu trzecim powodem powstania tego odcinka są moje własne trudności w tym temacie, które bardzo często towarzyszyły mi w życiu. Musiałam wielu rzeczy długo, długo uczyć się na pamięć, żeby w końcu uwierzyć, że „mleko“ rodzaj nijaki, to „die Milch“żeński, lub „usta“, „okulary“ występujące w polskim tylko w liczbie mnogiej, w niemieckim to der Mund“męski, die Brille“ – rodzaj żeński.

Dlatego, dla uspokojenia, podaję parę mądrych informacji na temat rodzaju rzeczownika. Może umili Ci to uczenie się na pamięć rzeczowników niemieckich. Na pewno jednak usystematyzuję Ci wiedzę w tym obszarze. Po każdym słowie jest krótka przerwa na jego powtórzenie. Oczywiście transkrypcję odcinka znajdziesz na moim blogu „niemiecki z Moniką”. Zaczynamy!

Mówiąc o rodzaju rzeczownika rozróżniamy rodzaj naturalny (płeć, czyli z łacińskiego „Sexus“) i gramatyczny. Naturalny ma dwie formy: męską i żeńską. Rodzaj gramatyczny trzy: męską, żeńską i nijaką. Jeśli rozpatrujemy rzeczowniki pod względem rodzaju gramatycznego, to decydujące jest albo ich znaczenie albo forma. Rodzaj najlepiej widać wtedy, kiedy używamy rodzajnika określonego, czyli der, die, das.

Rodzaj naturalny

W porównaniu z rodzajem gramatycznym naturalny rodzaj rzeczownika odgrywa w języku niemieckim rolę nieznaczną. Tylko niektóre grupy żyjących istot mają rodzaj gramatyczny wyznaczany rodzajem naturalnym. Dotyczy to po pierwsze określeń osób i po drugie nazwy zwierząt.

1. Określenia osób

nazwy pokrewieństwa

der Vater ojciec der Vater

die Mutter matka die Mutter

der Sohn syn der Sohn

die Tochter córka die Tochter

der Onkel wuj der Onkel

die Tante ciotka die Tante

der Enkel wnuk der Enkel

die Enkelin wnuczka die Enkelin

– określenia zawodów(forma żeńska ma zazwyczaj końcówkę -in)

der Lehrer nauczyciel der Lehrer

die Lehrerin nauczycielka die Lehrerin

der Koch kucharz der Koch

die Köchin kucharka die Köchin

der Friseur fryzjer der Friseur

die Friseurin/die Friseuse fryzjerka die Friseurin/die Friseuse

W niektórych przypadkach rodzaj gramatyczny nie zgadza się z rodzajem naturalnym, np. w słowach:

das Fräulein panna das Fräulein

das Mädchen dziewczyna das Mädchen

2. Nazwy zwierząt

der Hahn kogut der Hahn

die Henne kura die Henne

der Hengst ogier der Hengst

die Stute kobyła die Stute

der Bär niedźwiedź der Bär

die Bärin niedźwiedzica die Bärin

der Löwe lew der Löwe

die Löwin lwica die Löwin

Do nazywania zwierząt stosuje się często rodzaj gramatyczny bez odróżniania rodzaju naturalnego:

das Rind bydło das Rind

der Bulle byk der Bulle

die Kuh krowa die Kuh

albo

das Reh sarna das Reh

der Bock kozioł der Bock

die Ricke koza die Ricke

W innych przypadkach, dla męskiego i żeńskiego zwierzęcia istnieje tylko jeden określony gramatyczny rodzajnik:

der Karpfen karp der Karpfen

die Maus mysz die Maus

das Wiesel łasica das Wiesel

Rodzaj gramatyczny

Panujący w języku niemieckim system rodzajników jest formalnym systemem gramatycznym, którego cechy systemowe można wyjaśnić i przejrzyście wytłumaczyć tylko w ramach gramatyki historycznej. Jeśli chcemy przedstawić język współczesny, to do większości rzeczowników nie jest możliwe podanie praktycznych reguł. Wielu rzeczowników trzeba nauczyć się razem z rodzajnikiem, który reprezentuje ich rodzaj, np.:

der Kopf głowa der Kopf

die Hand ręka die Hand

das Kinn podbródek das Kinn

der Löffel łyżka der Löffel

die Gabel widelec die Gabel

das Pendel wahadło das Pendel

Jednak wiele rzeczowników można ugrupować, częściowo ze wględów semantycznych(czyli znaczeniowych), lub formalnych. Zaraz wytłumaczę, o co tu dokładnie chodzi. Przedstawię za chwilę reguły przynależności rzeczowników do określonych grup. Wyjątków od tych reguł nie jest przy tym tak aż tak dużo, żeby straciły one sens jako reguły.

Opierając się na historycznie uwarunkowanym stosowaniu pewnych grup znaczeniowych, stwierdzamy, że:

1. Rzeczowniki rodzaju męskiego(Maskulina), to

– nazwy pór roku, mięsięcy i dni tygodnia:

der Sommer lato der Sommer

der Januar styczeń der Januar

der Mittwoch środa der Mittwoch

– nazwy położenia geograficznego, wiatrów i opadów:

der Westen zachód der Westen

der Monsun monsun der Monsun

der Schnee śnieg der Schnee

der Regen deszcz der Regen

der Hagel grad der Hagel

der Nebel mgła der Nebel

der Reif szron der Reif

– nazwy napojów alkoholowych:

der Wein wino der Wein

der Sekt szampan der Sekt

(a poprawnie wino musujące)

der Wodka wódka der Wodka

ale uwaga:

das Bier piwo das Bier

– marki samochodów i nazwy pociągów:

der Audi der Audi

der BMW der BMW

der IC der IC

– nazwy minerałów i kamieni:

der Feldspat skaleń der Feldspat

der Glimmer mika der Glimmer

der Quarz kwarc der Quarz

der Granit granit der Granit

der Basalt bazalt der Basalt

– nazwy gór:

der Kilimanjaro der Kilimanjaro

der Mt. Everest der Mt. Everest

Uwaga:

Przy rzeczownikach złożonych z dwóch lub więcej rzeczowników rodzaj rzeczownika jest taki jak słowa podstawowego, występującego na ostatnim miejscu. Mamy więc:

der Fichtelberg der Fichtelberg

die Zugspitze die Zugspitze

das Matterhorn das Matterhorn

Nazwy gór są tylko częściowo rodzaju męskiego, np.:

der Harz der Harz

Wiele nazw gór są tzw. Pluraliatantum, czyli występują tylko w liczbie mnogiej, np.:

die Kordilleren die Kordilleren

die Alpen die Alpen

die Karpaten die Karpaten

Inne z kolei są złożeniami, połączeniami z rzeczownikiem rodzaju nijakiego

das Gebirge góry das Gebirge:

das Erzgebirge Rudawy das Erzgebirge

das Riesengebirge Karkonosze das Riesengebirge

 

2. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego(Feminina) to:

– nazwy statków i samolotów:

die Titanic die Titanic

die Boening 747 die Boening 747

-nazwy drzew i wielu kwiatów:

die Kiefer sosna die Kiefer

die Birke brzoza die Birke

die Rose róża die Rose

die Nelke goździk die Nelke

die Orchidee orchidea die Orchidee

ale uwaga:

der Ahorn klon der Ahorn

Poza tym rodzaju męskiego są dalsze złożenia z męskim rzeczownikiem

der Baum drzewo der Baum:

der Birnbaum grusza der Birnbaum

der Kaffeebaum kawowiec der Kaffeebaum

Wracamy do rodzaju żeńskiego:

– marki papierosów:

die Marlboro die Marlboro

die Winston die Winston

die Lucky Strike die Lucky Strike

– liczby porządkowe (rzeczownikowe):

die Eins jedynka die Eins

die Neun dziewiątka die Neun

die Tausend tysiąc die Tausend

die Million milion die Million

– większość rzek kończących się na -a i -e są rodzaju żeńskiego:

die Saale die Saale

die Oder Odra die Oder

die Seine Sekwana die Seine

die Themse Tamiza die Themse

Uwaga:

Pozostałe obcojęzyczne nazwy rzek i niektóre niemieckie są rodzaju męskiego, np.:

der Ganges Ganges der Ganges

der Amazonas Amazonka der Amazonas

der Nil Nil der Nil

der Rhein Ren der Rhein

der Main Warta der Main

der Neckar der Neckar

Rodzaju męskiego są również nazwy mórz i oceanów:

der Atlantik der Atlantik

der Pazifik der Pazifik

Jednak najczęściej mamy do czynienia z połączeniami z rzeczownikiem rodzaju męskiego

der Ozean der Ozean:

np.:

der Indische Ozean Ocean Indyjski der Indische Ozean

i rzeczownikiem rodzaju nijakiego

das Meer morze das Meer:

np.:

das Mittelmeer Morze Sródzieme das Mittelmeer

albo rzeczownikiem rodzaju żeńskiego

die See morze die See:

np.:

die Nordsee Morze Północne die Nordsee

Rzeczownik rodzaju męskiego „der See“ oznacza jednak jezioro

der See jezioro der See

np.:

der Bodensee Jezioro Bodeńskie der Bodensee

 

3. Rzeczowniki rodzaju nijakiego(Neutra)

– nazwy hoteli, kawiarni i kin:

das ibis das ibis

das Bonanza Coffee Heroes das Bonanza Coffee Heroes

das Colloseum das Colloseum

– nazwy większości pierwiastków chemicznych:

das Kupfer miedź das Kupfer

das Aluminium aluminium das Aluminium

das Chlor chlor das Chlor

das Radium rad das Radium

Uwaga:

der Phosphor fosfor der Phosphor

der Schwefel siarka der Schwefel

Połączenia z rzeczownikiem rodzaju męskiego

der Stoff substancja der Stoff:

są oczywiście rodzaju męskiego, np.:

der Sauerstoff tlen der Sauerstoff

der Stickstoff azot der Stickstoff

der Wasserstoff wodór der Wasserstoff

– nazwy jednostek fizycznych, liter, nut, kolorów i języków:

das Kilowatt kilowat das Kilowatt

das Ypsilon y – igrek das Ypsilon

das Cis cis das Cis

das Grün zielony das Grün

das Englisch angielski das Englisch

– nazwy środków do czyszczenia i prania:

das Perwoll das Perwoll

das Fairy das Fairy

– nazwy kontynentów, państw, wysp i miejscowości(jeśli bez przydawki występują bez rodzajnika):

czyli

Afrika (bez rodzajnika), ale das große Afrika

Australien (bez rodzajnika), ale das bezaubernde Australien(czarująca Australia)

Schweden (bez rodzajnika), ale das kalte Schweden

Frankreich (bez rodzajnika), ale das heutige Frankreich

Ungarn (bez rodzajnika), ale das interessante Ungarn(interesujące Węgry)

Rügen (bez rodzajnika), ale das nördliche Rügen

Dresden (bez rodzajnika), ale das historische Dresden

Nazwy, które bez przydawki mają rodzajnik określony są z reguły rodzaju męskiego lub żeńskiego:

der Irak der Irak

der Libanon der Libanon

die Schweiz die Schweiz

die Türkei die Türkei

ale są też nazwy państw w liczbie mnogiej:

die USA die USA

die Niederlande die Niederlande

W tym miejscu przypominam:

Er kommt aus dem Iran, aus der Schweiz, aus den USA.

Niektóre nazwy regionów mają rodzaj męski lub żeński, np.:

der Balkan der Balkan

die Lausitz Łużyce die Lausitz

Myślę, że na Łużycach zakończymy dzisiejszy odcinek, ponieważ nieoczekiwanie bardzo się on rozrósł, także podział rzeczowników na podstawie ich form czyli tego jak są zbudowane, a konkretnie, jaki mają przyrostek przedstawię w następnym, kolejnym odcinku. Jest on równie obszerny jak ten. Życzę miłego powtarzania słówek, dziękuję za słuchanie i daj znać, jeśli odcinek Ci się spodobał. Bis bald! Na razie!

Dodatek, przeoczony przy liczbach:

Określenia ilości są rodzaju nijakiego: 

das Hundert sto das Hundert

das Tausend tysiąc das Tausend

das Dutzend tuzin das Dutzend

das Schock kopa das Schock

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: