Pluraliatantum – odcinek 15

Pluraliatantum – transkrypcja odcinka nr 15

Cześć, mam na imię Monika. Dzisiaj będzie mowa o Pluraliatantum, które z jednej strony nie są czymś trudnym do zrozumienia – są to po prostu rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej. Jednak trudność, jaką napotyka się z nimi w nauce języka niemieckiego, to uzmysłowienie sobie i zapamiętanie, że to, co występuje w polskim tylko liczbie mnogiej wcale nie musi tak wyglądać w niemieckim. Jakie się wtedy popełnia błędy? Otóż nawet osoby uczące się długo mówią z rozpędu:

Die Brille sind neu. Okulary są nowe. Co oczywiście jest błedem bo w niemieckim mówi się:

Die Brille ist neu. Die Brille występują w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Na co trzeba uważać w kontekście Pluraliatantum i Singulariatantum? Oczywiście przede wszystkim na odpowiednią formę czasownika, ale też na deklinację i końcówki przymiotnika, który z danym rzeczownikiem stoi.

Nie zwlekajmy więc i zabierajmy się do dzieła, czyli słuchania, powtarzania, czytania, albo wszystkiego naraz! Transkrypcja jest oczywiście na moim blogu www.niemieckizmoniką.pl.

Znasz na pewno mnóstwo Pluraliatantum w języku polskim. Są to np.:

wakacje, ferie

urodziny, imieniny

Tatry, Włochy

okulary, nożyczki

drzwi, schody

majtki, rajstopy

usta, plecy

To akurat tylko przykładowe słowa, czyli rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej.

W języku niemieckim, takich słów, które dysponują wyłącznie liczbą mnogą też jest sporo.

Tworzą one następujące grupy:

 • nazwy geograficzne

 • określenia osb

 • okrelenia czasu

 • choroby

 • wyrażenia zbiorowe występujące handlu i gospodarce

 • wyrażenia z zakresu finansów i prawa

 • słowa określające ludzkie zachowanie

 • pozostałe

Oto pasujące do tych grup przykłady. Celowo nie podaje do nich rodzajnika, bo i tak mają one wszystkie rodzajnik „die”, lub występują bez niego.

1. Nazwy geograficzne

Alpen Alpy Alpen

Karpaten Karpaty Karpaten

Bermudas Bermudy Bermudas

USA Stany Zjednoczone Ameryki USA

2. Określenia osób

Eltern rodzice Eltern

Geschwister rodzeństwo Geschwister

Leute ludzie Leute

3. Określenia czasu

Ferien ferie Ferien

Flitterwochen miesiąc miodowy Flitterwochen

4. Choroby

Masern odra Masern

Pocken ospa Pocken

Röteln różyczka Röteln

5. Wyrażenia zbiorowe z handlu i gospodarki

Kurzwaren pasmanteria Kurzwaren

Lebensmittel artykuły spożywcze Lebensmittel

Möbel meble Möbel

Textilien artykuły tekstylne Textilien

6. Wyrażenia z dziedziny finansów i prawa

Aktiva środki aktywne Aktiva

Passiva środki pasywne Passiva

Alimente alimenty Alimente

Einkünfte wpływy, zarobki Einkünfte

Kosten koszty Kosten

Personalien dane osobowe Personalien

7. Słowa oznaczające ludzkie zachowanie

Schliche sztuczki, wybiegi Schliche

Umtriebe intrygi Umtriebe

8. Pozostałe słowa

Gliedmaßen kończyny Gliedmaßen

Imponderabilien rzeczy nie dajce się obliczyć Imponderabilien

Makkaroni makaron Makkaroni

Memoiren pamątki Memoiren

Realien realia Realien

Shorts szorty Shorts

Utensilien przybory Utensilien

Niektóre Pluraliatantum posiadają formę w liczbie pojedynczej używaną tylko w znaczeniu żartobliwoironicznym:

Flausen bzdury Flausen

Gewissenbisse wyrzut sumienia Gewissenbisse

Machenschaften intrygi Machenschaften

Powtórzmy więc:

Pluraliatantum to rzeczowniki wystepujące tylko w liczbie mnogiej. W języku niemieckim są to:

 • nazwy geograficzne

 • określenia osób

 • określenia czasu

 • choroby

 • wyrażenia zbiorowe występujące handlu i gospodarce

 • wyrażenia z zakresu finansów i prawa

 • słowa określające ludzkie zachowanie

 • pozostałe

W tym momencie chciałabym przedstawić pewne słowo, które posiada co prawda liczbę pojedynczą, ale najczęciej używane jest w liczbie mnogiej.

der Umstand okoliczność, trudność der Umstand

liczba mnoga:

die Umstände die Umstände

unter keinen Umständen w żadnym razie (przypadku) unter keinen Umständen

Unter keinen Umständen werde ich so etwas erlauben!

W żadnym wypadku nie pozwolę na coś podobnego!

Unter keinen Umständen werde ich so etwas erlauben!

unter diesen Umständen w tych warunkach (okolicznościach) unter diesen Umständen

Unter diesen Umständen kann ich wirklich nichts mehr für Sie tun.

W tych warunkach nic już więcej nie mogę dla pana zrobić.

Unter diesen Umständen kann ich wirklich nichts mehr für Sie tun.

Nicht viel (keine) Umstände machen nie robić ceregieli Nicht viel (keine) Umstände machen

Machen Sie doch keine Umstände! Tun Sie, als wären Sie zu Hause.

Proszę nie robić ceregieli! Proszę czuć się jak u siebie w domu.

Machen Sie doch keine Umstände! Tun Sie, als wären Sie zu Hause.

jemandem Umstände machen sprawiać komuś klopot jemandem Umstände machen

Wenn es Ihnen nicht zu viel Umstände macht, möchte ich mir gern Ihre Sammlung ansehen.

Jeśli to panu nie sprawi zbytniego kłopotu, chętnie obejrzałbym pańską kolekcję.

Wenn es Ihnen nicht zu viel Umstände macht, möchte ich mir gern Ihre Sammlung ansehen.

Wenn es Dir nicht zu viel Umstände macht, schreib bitte einen Kommentar zu dieser Folge.

Jeśli nie sprawi Ci to zbytniego kłopotu, napisz proszę komentarz do tego odcinka.

Wenn es Dir nicht zu viel Umstände macht, schreib bitte einen Kommentar zu dieser Folge.

Bardzo dziękuję za słuchanie! Możesz oczywiście zaprenumerować mój blog www.niemieckizmoniką.pl, żeby nie przeoczyć żadnego odcinka. Na razie! Bis bald!

Leave a Reply

%d bloggers like this: