Jestem singielką – odcinek 11

Jak powiedzieć po niemiecku, że jest się żonatym, a jak, że rozwiedzionym.? Te i inne podobne pytania, trochę gramatyki i parę nowych słówek. Prosta lekcja, ale dużo się nauczysz, powtarzając za mną!

Jestem singielką – transkrypcja odcinka nr 11

Cześć! Mam na imię Monika. Dzisiaj przedstawię pytania i odpowiedzi na temat:

  • stanu cywilnego

  • dzieci

Będą również:

  • koniugacje czasowników sein“(być), „leben“(żyć), „haben“(mieć), „wohnen“(mieszkać) i „glauben“ (myśleć, wierzyć, sądzić) w czasie teraźniejszym

  • negacja ze słowem nicht“(nie)

Czeka cię również parę nowych słówek. Jak zwykle robię krótką przerwę po niemieckim słówku lub zdaniu. Powtarzaj proszę na głos. Transkrypcję możesz przeczytać na moim blogu: www.niemieckizmoniką.pl.

Chciałabym, żebyś dzięki dzisiejszemu odcinkowi nie tylko poznał/poznała nowe wyrażenia, ale również sięgnęła po wcześniejsze nagrania. Jeżeli dopiero zaczynasz poznawać niemiecki, ale również w celu gruntownej powtórki i utrwalenia posiadanej już przez ciebie wiedzy, możesz sięgnąć do odcinków nr1, 2 i 10.

Zaczynamy!

Wiesz już, w jaki sposób powiedzieć, jak się nazywasz, skąd jesteś i czym się zajmujesz zawodowo.

Ich heiße Monika, ich komme aus Polen und arbeite als Lehrerin.

Nazywam się Monika, pochodzę z Polski i pracuję jako nauczycielka.

Ich heiße Monika, ich komme aus Polen und arbeite als Lehrerin.

Znasz podstawowe zwroty na powitanie i pożegnanie, np.:

Guten Morgen! Dzień dobry! (używane rano) Guten Morgen!

Guten Tag! Dzień dobry! Guten Tag!

Auf Wiedersehen! Do widzenia! Auf Wiedersehen!

Bitte proszę Bitte

Danke dziękuję Danke

i jeszcze parę innych.

Wiesz, jak się zapytać o samopoczucie i na to odpowiedzieć, np.:

Wie geht`s? Co słychać? Wie geht`s?

Sehr gut, danke. Bardzo dobrze, dziękuję. Sehr gut, danke.

Znasz formalną formę „Sie”, pisaną zawsze dużą literą i oznaczającą pan/pani/państwo/panowie/panie

Poznałeś/poznałaś alfabet i koniugację czasowników kommen“(przyjść), heißen“ (nazywać się) i sein“ (być) w liczbie pojedynczej czasu teraźniejszego.

Jeżeli jednak masz jakieś z tym trudności lub nie wszystko jest jeszcze jasne, odsyłam do wspomnianych odcinków nr 1, 2 i 10.

Pierwsze nowe słowo na dziś:

der Familienstand stan cywilny der Familienstand

Ich bin verheiratet. Jestem mężatką. Jestem żonaty. Ich bin verheiratet.

Ich bin geschieden. Jestem rozwiedziona, rozwiedziony. Ich bin geschieden.

A teraz mniej oficjalnie i bardziej szczegółowo:

Ich bin Single. Jestem singlem/singielką. Ich bin Single.

Ich lebe allein. Żyje sama/sam. Ich lebe allein.

Wir sind nicht verheiratet, aber Thomas und ich leben zusammen.

Nie jesteśmy małżeństwem, ale Thomas i ja żyjemy razem.

Wir sind nicht verheiratet, aber Thomas und ich leben zusammen.

Zanim przejdziemy do dalszych zdań, przedstawiam czasowniki sein“(być), leben“(żyć) i haben“(mieć) w czasie teraźniejszym.

czasownik być”

sein być sein

ich bin (ja) jestem ich bin

du bist (ty) jesteś du bist

er/sie/es ist on, ona, ono jest er/sie/es ist

wir sind (my) jesteśmy wir sind

ihr seid (wy) jesteście ihr seid

sie sind oni/one są sie sind

Sie sind Sie pisane dużą literą: pan/pani jest, państwo, panowie, panie są Sie sind

czasownik „leben”

leben żyć leben

ich lebe (ja) żyję ich lebe

du lebst (ty) żyjesz du lebst

er/sie/es lebt on/ona/ono żyje er/sie/es lebt

wir leben (my) żyjemy wir leben

ihr lebt (wy) żyjecie ihr lebt

sie leben oni/one żyją sie leben

Sie leben Sie pisane dużą literą: pan/pani żyje, państwo, panowie, panie żyją Sie leben

czasownik „haben“

haben mieć haben

ich habe (ja) mam ich habe

du hast (ty) masz du hast

er/sie/es hat on, ona, ono ma er/sie/es hat

wir haben (my) mamy wir haben

ihr habt (wy) macie ihr habt

sie haben oni, one mają się haben

Sie haben „Sie” pisane dużą literą: pan/pani ma, państwo/panowie/panie mają Sie haben

Przechodzimy do dzieci.

Ich habe ein Kind. Mam dziecko. Ich habe ein Kind.

Ich habe zwei Kinder. Mam dwoje dzieci. Ich habe zwei Kinder.

Ich habe keine Kinder. Nie mam dzieci. Ich habe keine Kinder.

Nie omawiamy na razie liczby mnogiej, więc przyjmij proszę tę formę:

das Kind dziecko das Kind

die Kinder dzieci die Kinder

Jak mogę powiedzieć, że nie jestem mężatką/żonaty?

Ich bin nicht verheiratet. Nie jestem mężatką/żonaty. Ich bin nicht verheiratet.

Mamy tu zaprzeczenie w formie słowa nicht“, które zaprzecza czasownik i stoi za nim.

Ich bin nicht verheiratet. Nie jestem mężatką/żonaty. Ich bin nicht verheiratet.

We wcześniejszym zdaniu o dzieciach było jednak słowo keine“. Zaprzeczenie to dotyczy rzeczownika i stoi przed nim. O tym też będzie wkrótce.

Jakie możemy podać przykłady z zaprzeczeniem „nicht“?

Ich heiße nicht Monika. Nie nazywam się Monika. Ich heiße nicht Monika.

Ich komme nicht aus Polen. Nie pochodzę z Polski. Ich komme nicht aus Polen.

Ich arbeite nicht als Lehrerin. Nie pracuję jako nauczycielka. Ich arbeite nicht als Lehrerin.

Er ist nicht verheiratet. On nie jest żonaty. Er ist nicht verheiratet.

Sie lebt nicht allein. Ona nie żyje sama. Sie lebt nicht allein.

Wir sind nicht geschieden. Nie jesteśmy rozwiedzeni. Wir sind nicht geschieden.

Wir leben nicht zusammen. Nie żyjemy razem. Wir leben nicht zusammen.

Ich glaube, sie ist nicht verheiratet. Myślę, że ona nie jest mężatką. Ich glaube, sie ist nicht verheiratet.

Da ist richtig, sie ist nicht verheiratet. To się zgadza, ona nie jest mężatką. Da ist richtig, sie ist nicht verheiratet.

Das ist falsch, er ist nicht geschieden. To nieprawda, on nie jest rozwiedziony. Das ist falsch, er ist nicht geschieden.

Usłyszałeś/usłyszałaś tu nowe słowa:

verheiratet zamężna, żonaty verheiratet

geschieden rozwiedziony, rozwiedziona geschieden

glauben myśleć, wierzyć glauben

allein sam, sama allein

richtig dobrze, poprawnie richtig

falsch źle, niepoprawnie falsch

Przyjrzyjmy się czasownikom wohnen“ – mieszkać i glauben“ – myśleć, wierzyć:

czasownik „wohnen“

wohnen“ mieszkać wohnen“

ich wohne (ja) mieszkam ich wohne

du wohnst (ty) mieszkasz du wohnst

er/sie/es wohnt on/ona/ono mieszka er/sie/es wohnt

wir wohnen (my) mieszkamy wir wohnen

ihr wohnt (wy) mieszkacie ihr wohnt

sie wohnen oni/one mieszkają sie wohnen

Sie wohnen „Sie“ pisane dużą literą: pan/pani mieszka, państwo/panowie/panie mieszkają

Sie wohnen

W tym miejscu słówko wo“ – gdzie, np. W pytaniu:

Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Wo wohnst du?

Wo wohnen Sie? Gdzie pan/pani mieszka? Gdzie państwo/panowie/panie mieszkają? Wo wohnen Sie?

I przykładowe odpowiedzi:

Ich wohne in Berlin. Mieszkam w Berlinie. Ich wohne in Berlin.

Ich wohne in Warschau. Mieszkam w Warszawie. Ich wohne in Warschau.

O szyku zdania, a przede wszystkim o pozycji czasownika będzie w następnych odcinkach.

czasownik glauben“

glauben myśleć, wierzyć glauben

ich glaube (ja) myślę ich glaube

du glaubst (ty) myślisz du glaubst

er/sie/es glaubt on/ona/ono myśli er/sie/es glaubt

wir glauben (my)myślimy wir glauben

ihr glaubt (wy)myślicie ihr glaubt

sie glauben oni, one myślą sie glauben

Sie glauben „Sie“ pisane dużą literą: pan/pani myśli, państwo/panowie/panie myślą Sie glauben

Oto słówka związane z dzisiejszą lekcją i jednocześnie powtórka. Po słowie wpowiedzianym po polsku jest przerwa, żebyś powiedział/powiedziała je po niemiecku. Następnie słyszysz to słowo, żeby je sprawdzić.

stan cywilny der Familienstand

rok das Jahr, -e

dziecko das Kind,-er

żyć leben

sam/sama allein

żyć samemu allein leben

razem zusammen

żyć razem zusammenleben

mieszkać wohnen

w in

rozwiedziona, rozwiedziony geschieden

zamężna, żonaty verheiratet

gdzie wo

myśleć, wierzyć glauben

mieć haben

robić machen

poprawny, poprawnie richtig

błędny, nieprawidłowy falsch

świetnie super

ale aber

„nie“ z rzeczownikami kein

nie” często z czasownikami nicht

Gratuluję, żu wysłuchałeś/wysłuchałaś do końca. Dziękuję, życzę Ci dużo słońca dzisiaj, albo jutro! Pa i do następnego razu! Bis zum nächsten Mal!

Leave a Reply

%d bloggers like this: